EIN – מה זה ולמה זה טוב?

מספר EIN זהו מספר המשמש לצורכי מיסוי וחברות בארה"ב. את המספר ניתן להנפיק מול רשויות המס השונות בארה"ב במטרה לדווח בצורה תקינה וחוקית על פעילויות עסקיות שונות. אנשים רבים אשר כלל לא מודעים לחשיבותו של מספר חברה בארה"ב לצרכי מס ולחובת הנפקתו, נאלצים להתמודד עם קנסות כבדים לשווא. על כן חשוב לדעת כי מספר זה מחייב כל בעל חברה או כזה אשר מעוניין לעשות עסקים כלשהם בארה"ב. ישנן מספר דרכים להנפיק את המספר הדרוש באופן מוצלח, יעיל ומהיר. 

כך תצליחו להוציא מספר EIN בקלות

במידה ואדם המעורב בחברה או בבית העסק שלכם יש מספר SSN, הליל הוצאת מספר EIN הופך פשוט במיוחד. כל שתידרשו לעשות זה להיכנס לאתר האינטרנט הרלוונטי ולמלא אחר ההוראות עד לקבלת מספר חוקי. אך חשוב לדעת כי שמו של בעל מספר SSN יהיה על החברה כך שאם הוא אינו שותף מלא בחברה, לא מומלץ להסתייע בעזרתו. 

מספר זה אינו מחייב דיווח מס לארה"ב

אם אין שותף בעל מספר SSN, ניתן לקבל את המספר על ידי דואר באמצעות מילוי טופס SS4 או דרך פקס. חשוב לציין את מספר הפקס אליו ישיבו את המספר הרלוונטי במטרה למנוע תקלות ואי הבנות בדרך. גם ישראלים יכולים להנפיק מספר EIN על אף שהם אינם מעסיקים. במידה וקיים צורך בכך אין מניעה וניתן לעשות זאת. חשוב להדגיש ולומר כי קבלת מספר לא מחייבת את המקבל בדיווחי מס לארה"ב אלא אם גן הוא עומד במלוא הקריטריונים המחייבים דיווח. כלומר, במידה ואדם הוציא מספר EIN ואינו עומד בכל התנאים המחייבים דיווח מס לארה"ב, הוא אינו חייב לדווח.

Scroll to top